Napomena: Ove upute o proizvodima samo su ilustrativnog karaktera. Ukoliko trebate savjet u vezi korištenja lijeka obratite se liječniku ili ljekarniku.

DANOPTIN (lamotrigin)

Djelatna tvar:

lamotrigin

Tvorničko ime registrirano u RH:

Lamictal, Arvind, Danoptin

Farmakoterapijska skupina:

Antiepileptik

Terapijske indikacije:


Lamotrigin se koristi u liječenju i sprječavanju različitih tipova epilepsije u odraslih i djece te za liječenje bipolarnog poremećaja.

Napomena: Ove upute o proizvodima samo su ilustrativnog karaktera. Ukoliko trebate savjet u vezi korištenja lijeka obratite se liječniku ili ljekarniku.